Hvorfor er 3-D konsept- og prosjektutvikling så effektivt i kombinasjon med modulbygg?

I vår 3-D konsept- og prosjektutvikling baserer vi mye av designet på modulbyggets begrensninger og muligheter. Selv om hvert prosjekt er unikt, så er det ikke nødvendig å ”finne opp hjulet på nytt” i hvert nye prosjekt. Vi kan derfor tilpasse og implementere tidligere løsninger til nye prosjekter.