Hvor mye kan byggekostnadene reduseres?

Dette vil variere fra prosjekt til prosjekt. Den største variabelen utgjøres av hvor stor del av prosjektet som kan ferdigstilles på fabrikk. Byggekostnader over grunnmur / plate kan ved optimale forhold reduseres med 20 til 40%, i forhold til tradisjonell stedbygd produksjon.