Hvor stor del av boligen ferdigstilles på fabrikken?

Et romelement er den romlige delen av bygningen, der gulvet, veggene og taker har blitt montert sammen på fabrikken. Et romelement kan inneholde flere mindre rom.

Inntil 95% av den innvendige finishen kan ferdigstilles på fabrikken, der også kjøkken- og baderomsinnredning, rør, kabler og teknosystemer (f. eks. sprinkler) o.l. blir montert.

Dersom det skal brukes lettere utvendig finish, kan det også utføres på fabrikken.

Se nærmere her: http://www.kodumaja.ee/no/Byggemte-og-teknologi/Vi-bygger-med-moduler