Hvilke boligprosjekter egner seg best for modulbygg?

Romelementene brukes vanligvis for boligblokker, flermannsboliger, rekkehus, hotell og forretningsbygg.

Valgmulighetene er like store når det gjelder bruksområder: Leilighetene kan selges eller leies ut, brukes av forsvaret eller som gamle- og sykehjem.

Kodumaja kan i tillegg ordne all slags tekniske innredninger for leiligheter med spesielle behov.

Man kan også bruke romelementene for å forhøye allerede eksisterende bygninger, for eksempel når det finnes forretningslokaler i første etasje og man vil bygge noen etasjer med leiligheter på toppen av den.