Mil määral on võimalik ehituskulusid vähendada?

Kulude vähenemise määr oleneb projektist. Olulisim faktor on, kui suur osa projektist tehases valmis ehitatakse. Vundamendipealse osa ehituskulud võivad optimaalsetes tingimustes olla 20-40% väiksemad traditsioonilise kohapeal ehitatava hoone kuludest.